دانش تجربی

کره زمین کاملا کروی نیست!

به گفته دانشمندان کره زمین کاملا کروی نیست.

به تازگی دانشمندان آلمانی، با استفاده از ماهواره اروپایی GOCE و اندازه گیری میدان‌های گرانشی زمین به این نتیجه رسیده‌اند که کره زمین کاملا صاف نیست، بلکه به شکل کره‌ای نامنظم است.

در گذشته نیز چنین نظریه‌ای مطرح شده بود، اما تحقیقات جدید و تصاویر ارسالی از این ماهواره باعث تایید این مساله شده است.

GOCE ماهواره آژانس فضایی اروپا تا کنون بیش از 70 میلیون تصاویر و اطلاعات به زمین مخابره کرده و به تازگی نیز این ماهواره توانسته تصاویر بسیار دقیقی از میدان‌های گرانشی زمین دریافت کند.

بنابر این اطلاعات، گرانش زمین در مناطقی نظیر غرب اروپا، آمریکایی جنوبی و آسیا قوی‌تر و در مناطقی مانند اقیانوس هند و آرام از شدت کمتری برخوردار است.

 

/ 0 نظر / 24 بازدید