بروشور شعبان 1391

اما م رضا عليه السلام  فرمودند:

در روزهــــــــاي

پـايـانـي شـعـبـان ،

بــــارها اين دعا را

بــخــوانــيــد:

اللهم اِن لـَم تـَكــُن

غـَفـَرتَ لنا فيما

مَضيا مِن شعبان

فـَاغفرلـَنا فيما بَقيَ

مِنه    خــداونــدا؛

اگر در مدت سپري

شده از شعبان

از بخشايش تو

برخوردار نشده ام

در زمان بازمانده

مرا از بخشش خود

بهره مند فــرمــا.

برخی مناسبت های ماه شعبان

شنبه – 3 تیر - 3 / شعبان/ 4

میلاد سبط  اصغر ؛امام حسینعلیه السلام

اسماء بنت عُميس ، نوزاد را در جامه اي

سپيد به نزد حضرت پيامبرصلي الله عليه و آله

آورد و ايشان پس از زمزمه ي اذان و

اقامه در گوش دومين سرور جوانان

بهشت  ، برابر فرمان پروردگار ، نام

حسين علیه السلام را براي وي اعلام نمودند

وعاذ  فـُطرسُ بـِمَهده فـَنـَحنُ

عائـِذون بقبره من بعده و ...

بر تربتش گرد هم می آییم و

منتظر بازگشتش خواهیم ماند

ازآخرین سخنان امام حسينعلیه السلام:

خواهرم ، مرا در نماز شبفراموش نكن

یکشنبه – 4 تیر - 4 / شعبان/ 22

میلاد العبد الصالح المطیع لمولاه ؛ ابن

امیرالمومنین ، ابالفضل العباس علیه السلام

یاکاشف الکرب عن وجه الحسینعلیه السلام

اکشف کربنابحق اخیک الحسینعلیه السلام

لعن الله من حال بینک و بین ماء

الفرات ... قتل الله امة قتلتکم بالایدی و

الالسن ... فنعم الصابر المجاهد ...

دوشنبه – 5 تیر - 5 / شعبان/ 38

میلاد علی اوسط ؛امام سجادعلیه السلام

به احترام امام زین العابدینعلیه السلام ، در

هیچکدام از زیارتنامه های حضرت

علي اكبر [ كه معاويه (1) در حضور

يزيد (2) ، ایشان را توانمندترين جوان

براي مسئوليت حكومت بر مسلمين

معرفي نموده بود ] ایشان با عنوان

علي بن الحسينعلیه السلامزیارت نشده اند

یکشنبه -26تیر - 15/ شعبان/255

میلاد اباصالح ؛ امام زمان علیه السلام

امسال از ولادت ایشان 1178 سال

و از آغاز غیبت کبری( 15/ شعبان / 329 )

وپایان 69 سال ولایت ونیابت خاصه ی

نوّاب اربعه و آغاز نیابت عامهی

اسلام شناسان دینمدار و ولایت

مطلقه ی فقیه1104 سال می گذرد

استانلی روس رییس سابق سازمان سیا :

آنچه که تا کنون همه ی تحرکات ما را

برای  براندازی نظام جمهوری اسلامی در

ایران با ناکامی مواجه ساخته است ،

اعتقاد مردم ایران به ولایت فقیه است

چرا که ولایت فقیه برای ما و گنجینه های

اطلاعاتی ما یک « بی تعریف» است

بطوری که ما به هیچ وجه نمی توانیم

محل حضور و ظهور و حتی میزان بُرد

احکام ولــیّ فــقــیــه را پیش بینی کنیم

حضرت م ح م د مهدی علیه السلام:

وَجه ُ الإنتـِفاع ِ بی فی غـَـیـبـَـتی

فـَکـَالإنـتـِفـاع ِ بـِالــشـَّـمـس إذا

غـَـیَّـبَها عَن ِ الأبصار ِ السَّحاب

روش بهره مندی مردم از من

در هنگام ناپیدابودنم ، مانند

بهره مندی از خورشید در

هنگام ناپیدا بودن

در پس ابرها می باشد

شیعه یعنی سالک پا در رکاب

تا که مهدی افکند از رخ نقاب

آشنایی با ماه شعبان

مـــعـــارف

و رفـتـارها

امام خمینیرحمه الله:

ماه شعبان مقدمه

است ... كه مردم

مهيا بشوند براي

ورود در ماه مبارك

رمضان و ورود در

ضـــيـــافــت الله

صحيفه ی امام  جلد 13 صفحه ی31

مناجات شعبانيه

از بــزرگـتـريـن و

عــظــيــم تــريــن

معارف الهي است

صحيفه ی امام جلد 17 صفحه ی 456

برخی اعمال عمومی

ماه شعبان

اللهم صل علی

محمدوآل محمـد

هر روز و شب

 

لا اِ لهَ الا اللهُ وَ

لانـَعـبُـدُ اِ لا ایاه   مُخلِـصینَ لـَهُ الدین  وَلـَوکَر هَ المُشرِکون

70 – هر روز

 

أَستـَغـفـِـرُالله َوَ

أَسْـئَــلـُه ُالـتـَوبة

70 – هر روز

برخی اعمال عمومی

ماه شعبان

 

استغفرُاللهَ الـَّذی

لا الهَ الا هوَ

الرَّحمنُ الرَّحیم ُ الحیُ القـَـیّوم

وَ ا َتوبُ اِلـَـیه

70 – هر روز

2رکعت نمازÏ

(حمد +100توحید )

+ 100 صلوات پس از پایان نماز

هر پــنــجــشــنـبـه

صدقه به نیازمندان

در طـــول مـــــــاه

برخی اعمال عمومی

ماه شعبان

روزه ی قـضـا یـا  (مـسـتـحـبـی » افرادی که روزه ی قضا ندارند )

هر روز بویژه روزهای2 شنبه و 5 شنبه

صلوات شعبانیه

صلوات براهـلـبـيـت عليهم السلام

و یژه ی ماه شعبان

هر روز ظهر

مناجات شعبانیه

تنها مناجاتی که برابر اسناد و مدارک و روایات

تمامی امامانعلیهم السلام

با این مـــــنــــــاجــــــات

با خدا نـــجـــوا نموده اند

هنگام حضور قلب

برخی اعمال ویژه در ماه شعبان

اعمال ویژه ی شب نیمه ی شعبان

غسل » تخفیف گناهان

احـــــیـــــــــا  و شب زنده داری

کاهش خواب و پرداختن به نماز و دعا و استغفار و نـماز شــب

زیارت امام حسین علیه السلام ویژه ی نیمه شعبان

( الحمد لله العلی العظیم والسلام علیک ایها العبد الصالح ... )

یا دستکم 

« السلام علیک یا ابا عبدالله

السلام علیک و رحمة الله و برکاته

زیارت ویژه ی امام زمانعلیه السلام اللهم بحق لیلتنا هذه و مولودها و حجتک وموعودها ...

مناجات امام صادق علیه السلام

اللهم انت الحی القیوم العلی العظیم الخالق الرازق ...

دعای کمیل

نماز حضرت جعفر طیارعلیه السلام

دعای حضرت پیامبر اعظم  صلی الله علیه و آله »

اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک ...

سـبحان الله  –  ا لحمد لله

الله ا کبر  –   لا اله الا الله

هر کدام 100

 

/ 0 نظر / 29 بازدید