بروشور ولایت فقیه

تـحـلـیـل دشـمـن

فـرانـسـیـس فـوکـویـامـا در سه کنفرانس جهانی

 تورنـتـو ( کانادا ) و واشـنـگـتـن ( آمریکا ) و

 اورشلیم ( رژیم جعلی اسراییل ) کتاب « پایان

 تــــــاریـــــــخ  » خود را ارائه نمود

این کتاب در برابر  کتاب « بـرخـــورد تـــمـــدن هــــا » اثر سـامـوئـل هـانـتـیـنـگـتـون است

فـوکـویـامـا مدعی است :

خرده تمدنها و فرهنگ های جزئی به دست فرهنگ غالب بلعیده می شوند

و رسانه ها ؛ دنیا را به سمت دهکده ی واحد جهانی پیش می برند

و به ناچار دنیا درگیر جنگی خانمان سوز خواهد بود

بنا براین  باید کشوری را به عنوان کدخدا بپذیریم

وی تلاش می کند که اثبات کند که کدخدا ، آمریکا است

وی می گوید :

این نبرد حتمی است

ولی برنده ی آن الزاما غرب نخواهد بود

ودر صورت بی توجهی غرب به راه حل پیشنهادی ،  برنده ی نبرد آخرالزمان ، شیعیان هستند

بخشی از سخنان فوکویاما در کنفرانس اورشلیم با عنوان «  بـازشـنـاسـی هـویـت شـیـعـه  » :

شیعه ، پرنده ای است که

بال پروازش خیلی بالاتر از تیرهای ما است

پرنده ای که دو بال دارد :

یک بال سبز و یک بال سرخ

بال سبز ، مهدویت و عدالت خواهی و بال سرخ شهادت طلبی است که ریشه در کربلا دارد

و شیعه را فنا ناپذیر نموده است

شیعه بُعد سومی نیز دارد که اهمیتش بسیار است

این پرنده ، زرهی به نام ولایت پذیری دارد

و قدرتش با شهادت دو چندان می شود

شیعه ، عنصری است که

هرچه او را از بین می برند ، بیشتر می شود

برای جلوگیری از پیروزی شیعه در نبرد آخرالزمان ، از هم اینک ابتدا ولایت فقیه را خط بزنید

تا این را خط نزنید نمی توانید یه ساحت قدسی کربلا و مهدویت آسیب برسانید

ابتدا ولایت فقیه را خط بزنید

در گام بعدی

شهادت طلبی را به لذت طلبی و رفاه طلبی تبدیل کنید

اگر این دو را خط زدید ،

خود به خود اندیشه های امام زمانی از جامعه ی شیعه بیرون می رود

پند فقیه نجف

آقای هاشمی رفسنجانی که وارد شد آقای سیستانی ایشان را در بغل گرفت و دو آیت اللههمدیگر را بوسیدند و بعد از احوال پرسی مختصر صحبت ها شروع شد. شروع کننده هم مهمانبود که گفت :

شما در قضایای عراق خیلی خوب عمل کرده اید و من آمده ام از شما تشکرکنم و امیدوارم با قدرت و نفوذی که دارید ائتلاف شیعه را تقویت کنید.
آیت اللهسیستانی به رسم همه علما که خودشان را هیچ کاره می دانند و به قول معروف شکسته نفسیمی کنند در جواب گفتند : همه کارهای عراق دست شماست

شما باید ائتلاف را حفظ کنید منکه کاره ای نیستم و اینجا چیزی دست من نیست اختیاردار من نیستم .
آقای هاشمیرفسنجانی گفتند :

 بله شما قانونا اختیاری ندارید ولی نفوذتان زیاد است و می توانیدکارهای فوق قانون انجام بدهید و مردم عراق و مسئولین هم از شما اطاعت می کنند.
پیدا بود که آیت الله قصد ندارند به این بحث تن بدهند و میخواهند موضوع را عوضکنند. لذا در جواب گفتند : شما اگر خودتان در ایران متحد باشید همه مشکلات حل خواهدشد.
آقای هاشمی رفسنجانی گفتند : ما اختلاف نداریم . من و رهبری با هم خیلی خوبهستیم و هیچ مشکلی نداریم . البته گاهی اختلاف نظرهائی پیش می آید

ولی هر جانتوانیم حل کنیم

 من کوتاه می آیم و از ایشان تبعیت می کنم .
آیت الله سیستانیگفتند : بله خبر دارم که شما گفته اید نظر ایشان برایتان حجت است و تبعیت می کنیدولی مصاحبه آقای زیباکلام باشما را که خواندم دیدم شما با هم اختلاف زیادی دارید. این کتاب برای من مهم بود و من آنرا دو بار خواندم .
آقای هاشمی رفسنجانی گفتند : اینها مهم نیست چون مباحث فکری است . آنچه مهم است اینست که در عمل ما متحد عملمی کنیم و به نظر رهبری عمل می شود.
این بحث هرچه ادامه پیدا کرد آیت الله قانعنشدند و حدود نیمساعت به همین مطالب گذشت تا اینکه آقای افشار مسئول تشریفات از همهحضار خواست دو آیت الله را تنها بگذارند تا صحبت ها را بطور خصوصی ادامه دهند. ...ما برای زیارت و نماز ظهر به حرم رفتیم و بعد در مهمان سرایحضرت منتظر ماندیم تا آقای هاشمی رفسنجانی بیایند ولی غذا سرد شد و ایشان نیامدند. معلوم شد گفتگوی خصوصی گل کرده و تا ساعت یک طول کشیده

روزنامه ی جمهوری اسلامی ستون در حیاط خلوت صدام

هشدار شهید آیت الله دستغیب:

کیست که این نامه مرا به گوش عمامه به سرهای ایران برساند،

هر کسی می خواهی باش! خودت را مجتهد می دانی، مقدمات خوان می دانی، نمی دانم، هرچه خودتان می دانید. بر تو واجب است امروز تبعیت از یک نفر،

تو حق نداری در مقابل رهبر حرفی بزنی، تماماً باید تبعیت کنند...

هر عمامه سری که از رهبر مکرم فاصله بگیرد، لعنت خدا برش باد.

تمام عمامه سرها همه باید مطیع، همه باید مطیع یک رهبر، امام یکی نائب امام هم یکی، دیگری هیچ تقدم ندارد.

همه باید فرمان ببرند،

همه باید اطاعت بکنند.

یک نفر میزان است. تعدد غلط است.

حتی مکرر گفته ام حسن و حسین یکی شان امام بود، حسن امام، حسین مأموم، هیچ وقت حسین تا حسن بود در عرض نبود، تابع تابع. هر چه بهش می گفتند، می گفت هرچه حسن بفرماید،

دو تا امام نمی شود، دو تا نائب امام هم غلط است، دو تا رهبر غلط است. رهبری یکی و آن هم معین است.

مواظب باشید گرگ ها شما را از رهبر الهی جدا نکنند،

شما را گروه گروه نکنند،

شما را طعمه خودشان قرار ندهند.

وسیله پیشرفت دشمن نشوید.

شما الان در جبهه ی جنگید، در جبهه جنگ دینی هستید. وای به امتی که از رهبر الهی خود فاصله بگیرد، هلاک است، هلاک است، طعمه دشمن است

ولایــــــت

مطلقه ی

فـــقــیـــه

امام خمینی رحمه الله:

فقهای جامع الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعی سیاسی و اجتماعی را دارند

و تولی امور در غیبت کبیر موکول به آنان است

این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم بیشتر از حضرت امیر بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیه است ،

باطل و غلط است

صحیفه ی امام جلد 19 صفحه ی 403

 ولایت فقیه ص 50

فرازهایی از نامه ی تاریخی  سید جمال الدین اسد آبادی به آیت الله العظمی حاج میرزا حسن شیرازی اعلی الله مقامه

پیشوای دین ، پرتو درخشان انوار ائمه پایه تخت دیانت ، زبان گویای شریعت ، جناب حاج میرزا حسن شیرازی ، خدا قلمرو اسلام را به او محفوظ بدارد و نقشه شوم کفار پست فطرت را به واسطه وجود او به هم زند . خدا نیابت امام زمان را به تو اختصاص داده و از میان طایفه شیعه تو را برگزیده و زمام ملت را از طریق ریاست دینی به دستت داده و حفظ حقوق ملت را به تو واگذارده و بر طرف ساختن شک و شبهه را از دلهای مردم جزء وظایف تو قرار داده ، چون تو وارث پیغمبرانی ، سر رشته کارهایی را به دستت سپرده که سعادت این جهان و رستگاری آن جهان بدان وابسته است .
خدا کرسی ریاست تو را در دلها و خردهای مردم نصب کرده تا به وسیله آن ستون عدل محکم شود و راه راست روشن گردد و در مقابل این بزرگی که به تو ارزانی داشته ، حفظ دین و مدافعه از جهان اسلامی را نیز در عهده ات نهاده است

ملت اسلام پست و بلند ، شهری و بیابانی ، دارا و ندار ، به این عظمت خدایی اقرارنموده و در مقابل این بزرگی زانو به زمین زده سر خم می کند .
ملت اسلام در هر پیش آمدی به تو متوجه شده ودرهر مصیبتی چشمش به تو دوخته ، سعادت و خوشبختی ، رستگاری و رهایی خود را در دست تو می داند

/ 0 نظر / 37 بازدید