من روحانی ؟ هستم؟001

اسلام نمى‏گذارد که لخت بروند توى این دریاها شنا کنند. پوستشان را مى‏کند!

با زنها لخت بروند آنجا، و بعد زنها لخت بیایند توى شهرها!

مثل کارهایى که در زمان طاغوت مى‏شد.

همچو کارى اگر بشود، پوستشان را مردم مى‏کنند. مسلمانند مردم.

نمى‏گذارند زنها و مردها با هم داخل هم بشوند و توى دریا بریزند و به جان هم بیفتند.

«تمدن» اینها این است!

اینها از تمدن این را مى‏خواهند.

اینها از آزادى این را مى‏خواهند!

آزادى غربى مى‏خواهند.

و آن این است زن و مرد با هم لخت بشوند و بروند توى دریا [یا] بروند توى- نمى‏دانم- جاهاى دیگر شنا کنند!

این تمدنى است که آقایان مى‏خواهند!

این تمدنى است که در رژیم سابق تحمیل بر مملکت ما شد، که بعد از اینکه مى‏رفتند زن و مرد در دریا، زنها همان طور لخت و همان طور لخت مى‏آمدند توى شهر! مردم هم جرأت نمى‏کردند حرف بزنند.

امروز اگر یک همچو چیزى بشود، اینها را ما خواهیم تکلیفشان را معین کرد. و دولت هم معین کرد.

البته دولت [به‏] طورى که وزیر کشور گفتند، گفتند ما جلویش را گرفتیم.

اگر نگیرند، مردم مى‏گیرند.

مگر مازندرانیها مى‏گذارند یا رشتیها مى‏گذارند که باز کنار دریاشان مثل آن وقت باشد؟

مگر بندر پهلوى‏اى‏ها ( بندر انزلى در دوران پهلوى به این نام خوانده مى‏شد. )  مرده‏اند که زن و مرد با هم در یک دریا بروند و مشغول عیش و عشرت بشوند! مگر مى‏گذارند اینها را ؟

صحیفه امام، ج‏8، ص: 339

/ 0 نظر / 30 بازدید