بروشور ماه مبارک رمضان در سال 1394

برخی مناسبت های ماه رمضان

برخی مناسبت های ماه رمضان

 پنجشنبه – 11 تیر - 15 / رمضان/ 3

میلاد کریم اهلبیت علیهم السلام سبط  اکبر ؛ امام حسن علیه السلام

و پدربزرگ شدن پیامبراعظم صلی الله علیه و آله

و پدر شدن امام علی علیه السلام

و مادر شدن حضرت زهرا علیها السلام

7 روز پس از ولادت ، حضرت جبرییل به همراه فرشتگان الهی ، برای ابراز شـادباش به محضر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله (در سن 55 سال) رسید وسپس ایشان ، پیام خداوند پیرامون نامگذاری را به حضرت امّ الأئمه علیها السلام (در سن14 یا 11 سال )

اعلام فرمودند

حضرت امام روح الله الموسوی الخمینی رحمه الله :

حضرت امام حسن علیه السلام قیام کرد تا آن وقتی که می توانست ؛ آنقدری که حضرت امام حسن علیه السلام ، معاویه را مفتضح کرد به همان قدر بود که

سیدالشهدا علیه السلام ، یزید را مفتضح کرد

امام حسن ، پدر معاویه را درآورد

امام حسن آن قدر گرفتاری که از این دوستان و اصحابش داشت ، از دیگران نداشت ؛ اصحابی که

 توجه نداشتند که امام زمانشان  روی چه نقشه ای دارد عمل می کند ؛ آن صلح تحمیلی که در زمان

امام حسن واقع شد و آن حکمیت تحمیلی که

در عصر امیرالمومنین واقع شد ،

هر دویش به دست  افراد حیله گر درست شد

چهارشنبه – 17 تیر - 21/ رمضان/40

شهادت امام امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام

پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرمودند :

ذ ِکرُ عـَـلـیٍّ عـِبادَة یاد علی عبادت است

منتخب میزان الحکمة حدیث 447

قال علی علیه السلام :

إنّی لا أحـُثــُّـکـُم عـَلیا طاعـَةٍ الا وَ أسبَـقـُکـُم إلـَیها

و لا أنهاکـُم عـَن مَعصیَـةٍ الا وَ أتـَناهیا قـَبلـَکـُم عـَنها

من شما را هرگز بسوی فرمانبرداری ( ِ خدا ) فرا

نمی خوانم مگر اینکه پیش از شما ، آنرا انجام داده ام

و شمارا ازنافرمانی ( ِ خدا ) باز نمی دارم

مگر اینکه پیش از شما ، از آن دوری گزیده ام

منتخب میزان الحکمة حدیث 449

میلاد در کعبه :  13/ ( رجب ) 7 / 23 پیش از هجرت

شهادت در مسجد کوفه و دفن پنهانی در  نجف :

21/ ( رمضان ) 9 / 40

مدت امامت : 30 سال مدت حکومت : حدود 5 سال

از عدالت گر تو می خواهی دلیل       یاد کن از آتش و دست عقیل

اموری که موجب باطل شدن روزه می شوند

 

الف : کارهایی که اگر         عمدی انجام شود

یا بعلت ندانستن مسئله ( جاهل مقصر )

انجام شود     روزه باطل است و قضا دارد

و کفاره   ( سیر نمودن 60 فقیر یا گرفتن

2ماه روزه که 31 روز آن پشت  سر هم باشد )

نیز واجب است

1 - خوردن

2 - آشامیدن

( بنابر فتوای برخی از مراجع تقلید :

تزریق سرم وآمپول غذا یی وانرژی زا  )

3 - جنابت دربیداری

4 - انجام ندادن غسل واجب قبل از اذان صبح

5 - دروغ بستن به خدا و معصومین

6 - فرو بردن سر در آب

( مانند غسل ارتماسی یا شیرجه زدن آب)

7 - رساندن گرد وخاک غلیظ و غبار و دود سیگار به حلق

توجه : اگر با حرام روزه باطل شود  کفاره جمع ( هر 2 کفاره) واجب است ( بنابر فتوای برخی از مراجع تقلید )

 

ب : کارهایی که اگر انجام شود ،

باید روزه آن روز ادامه داده شود

و قضا واجب است

ولی کفاره لازم نیست

A: تـهـوع عـمـدی

B: تصمیم به انجام یکی از مـبطلات فوق سپس

منصرف شدن ( بنابر فتوای برخی از مراجع تقلید )

C: انجام یکی از مبطلات فوق ، بعد از اذان صبح یا

قبل از اذان مغرب بدون تحقیق پیرامون وقت

D: انجام  ندادن غسل واجب

در پی خواب ماندن پس از 2 بار بیدار شدن

E: تـصـمـیـم بر روزه نبودن

F: ریـا

G: گرداندن آب در دهان

و بدون اختیار وارد حلق شدنِ آن

H: انجام ندادن غسل ِ واجب در پیِ فراموشی

I : انجام ندادن غسلِ واجب در پی خواب ماندن

بدون تصمیم بر انجام غسل

توجه :  انجام ندادنِ غسل مسِّ میّت ،

روزه را باطل نمی نماید  ü

افراد عاقل و بالغی که روزه بر آنها واجب نیست

1 -  کهنسالانی که     الف : قدرت روزه گرفتن ندارند

ب : روزه گرفتن برای آنان سخت است

»» اگر بعد از ماه رمضان امکان داشت ، قضا نمایند

2 – خانمها یی که باردار هستند یا بچه شیرمی دهند

و روزه برای خود یا فرزندشان ضرر دارد

»»  روزه حرام است  و قضا واجب است

»» برای هر روز به اندازه ده سیرغذا به فقیر بدهند

3 – عذر بانوان                   »» روزه حرام است

و قضا واجب است ( مگر اینکه درآن ماه فوت نمایند)

4 - افرادی که روزه گرفتن برای آنها ضرر دارد

الف : موجب بروز بیماری می شود

ب : موجب شدید شدن بیماری می شود

پ : موجب طولانی شدن بیماری می شود

ت : موجب شدیدتر شدن درد می شود

»» روزه حرام است

A : در همان ماه رمضان فوت نمایند

» قضا ندارد( لازم نیست پسر بزرگتر قضا نماید)

B : بیماری تا ماه رمضان بعدی ادامه دارد

» قضا ندارد

» برای هرروز به اندازه ده سیرغذا به فقیر بدهند

C : بیماری تا ماه رمضان بعدی بر طرف شود

»» قضا واجب است

5 - مسافرانی که

الف : قبل از ظهر به مسافرت بروند

ب : بعد از ظهر به وطن برسند

پ : شغل آنها مسافرت نباشد

ت : کثیرالسفر نباشند

ث : قصد اقامت ده روز نداشته باشند

» تا از محدوده شهر خارج نشده اند

روزه واجب وصحیح است

A: مسافرت تا ماه رمضان بعدی ادامه دارد

»» فقط قضا دارد (کفاره تاخیر ندارد)

B: مسافرت تا قبل ازماه رمضان بعدی به پایان برسد

»» قضا واجب است

6 - افرادی که روزه برایشان خیلی سخت است

»» هر زمان که امکان داشت، قضا نمایند

» برای هرروز به اندازه ده سیر غذا به فقیر بدهند

تذکـر : 1 – تظاهر به روزه خواری حرام است

2 - مستحب است در ماه رمضان ، اگرچه روزه نیستند

از کاری که روزه را باطل می کند خودداری نمایند

3 - افرادی که روزه قضا دارند

A : باید تا ماه رمضان بعدی قضا نمایند

B: اگر تا ماه رمضان بعدی قضا ننمایند

»» هر زمان قضا نمایند صحیح است

» برای هرروز ده سیرغذا به فقیر بدهند(کفاره تاخیر)

آشنایی با ماه رمضان

معارف و رفتارها

امام خمینی رحمه الله:

ماه رمضان ماه نبوت است وماه شعبان ماه امامت

ماه رمضان لیلة القدر دارد ماه شعبان

شب نیمه ی شعبان که تالی لیلة القدر است

دعای ابوحمزه که از حضرت سجاد

وارد شده است ؛ کم نظیر است

صحیفه ی امام جلد20 صفحه ی 248 و249- 25/1/1366

این ماه مبارک رمضان با آن همه برکاتی که دارد  ما نمی توانیم ازعهده ی شکر یکی از آنها برآییم

 ولی باید کوشش کنیم که در این ماه مبارک رمضان اگر حالی پیدا شد این حال را تا ماه رمضان دیگر نگه داریم و اگر حالی پیدا نشد متاسف باشیم

و کوشش کنیم که پیدا کنیم

صحیفه ی امام جلد20 صفحه ی53- 19/3/1365

امام امیرالمؤمنین علیه السلام پس از پایان یافتن سخنان دلنشین پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله  در آخرین نماز جمعه ی ماه شعبان

پیرامون فضایل ماه مبارک رمضان

[ که در بر دارنده ی بشارت هایی مانند افزایش ارزش قرائت قران و ذکر  وارزشمند شدن رفتارهای عادی میهمانان خدا در

 این ماه ، همسان عبادت دانسته شدن خواب وتسبیح شمرده شدن نفس کشیدن و ... بود ]

 از جا برخواسته واز پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله پرسیدند : چه کاری دراین ماه برتر است ؟ وپیامبراعظم صلی الله علیه و آله  فرمودند : أفـضَـلُ الأ َعـمال ِ فی هـذا الشّـَهر

أ َ لـوَ رَ عُ عَن مَـحـارِمِ الله

برترین کارها در این ماه خود نگهداری از

نافرمانی ِ (از دستورهای) خــداوند است

*******************************************

دهه پیشرفت و عدالت

سال ملت و دولت ، همدلی و هم زبانی

***********************

ای کاش آن روز هیچ مادری به استقبال نیامده بود

قیامت شد

مادر آغوش باز کرد

دست ها بسته بود

با حسرت در آغوش کشیدن چه کرد ؟

عجب حکایتی بود تشییع 175 کبوتر بال بسته

وای بر ما ؛ اگر رفتارمان بگوید: شهدا شرمنده ایم

 

 

برخی اعمال عمومی

ماه مبارک رمضان

تــلاوت قــــــرآن ( دست کم یک ختم قرآن در ماه  و اهداء  ثواب  به  معصومین علیهم السلام )

تلاوت 000/1 سوره ی قدر و100 سوره ی دخان/ هر شب

اللهمّ صلّ علی محمدٍ وآل محمدٍ

دستکم 100 – در هر شب و روز

ذ کرلااله الاالله + ا ستغفار

صـلــوات  بر اهلبیت علیهم السلام  

ویژه ی ماه مبارک رمضان

هر روز

دعای امام زمان علیه السلام

( أللهمّ کن لولیّک ،  ألحجة بن الحسن...)در طول ماه به ویژه شب23

د عــای افـتـتـاح  Á  هر شب

دعای ابـوحـمـزه ثـمالـی  · 

تمامی نــیــمــه شب ها

د عای سحر¹ پیش از اذان صبح

یاعلیُّ یاعـظـیـم یاغــَفـورُ یا رحیم ...

{خواندن پس از نماز þاما شنیدن؟؟}

اللهمّ أدخِل علی أهلِ القُبُورِالسُّرُورَ...          {خواندن پس از نماز þ اما آمین گفتن؟؟}

برخی اعمال عمومی

ماه مبارک رمضان

خوردن سحری حتی یک خرما

( خدا وملائکه برآنان که سحرگاهان استغفار نموده ، سحری می خورند ، درودمی فرستند )

آغاز افــطـــار با

لـقــمـه ی حـــلا ل

ترجیحا آبگرم،شیر،خرما،شیرینی جات

(خرمای حلال ، ثواب نماز را تا400 برابر افزایش می دهد)

بسم الله اللهمّ لَکَ صُمنا وَ عَلی رِزقِکَ أفطَرنا فَتَقَبَّل مِنّا أِنَّکَ أنتَ السَّمیعُ العَلیم  بسمِ الله الرحمن الرحیم  یا واسِعَ المَغفِرَة أِغفِرلی  *   سوره ی قدر

پــیــش از آغــاز افــطــار

صدقه به نیازمـندان

حتی اندک

دعوت مومنین برای افطار

» اشتراک در ثواب روزه

2 رکعت نماز در هر شب

( حمد  +  3 توحید ) +

دعای ویژه بعد از پایان نماز

1000 رکعت نمازدر شبهای ماه

( نمازشب را میتوان بعنوان بخشی از آن انجام داد)

برخی اعمال ویژه در ماه رمضان

اعمال مشترک شبهای قدر

غسل هنگام اذان مغرب

احیاء وشب زنده داری

کاهش خواب و پرداختن به نماز و دعا و استغفار و نـماز شــب

نماز 2 رکعتی

( حمد + 7 سوره ی توحید )

+ 70 أستَغفـِرُ اللهَ وَ أتوبُ إلـَیه پس از پایان نماز

زیارت امام حسین علیه السلام ویژه ی شب قدر ( زیارتی کامل با طلیعه ی السلام علیک یابن رسول الله السلام علیک یابن امیر المومنین السلام علیک یابن الصدیقة الطاهره ... و دربردارنده ی زیارت بالای سر و زیارت علی بن الحسین علیه السلام و زیارت سایر شهدا و زیارت حضرت عباس علیه السلام و ... )

فرشته ای از عرش اعلام می دارد که :

خداوند زائران حسین را آمرزیده است

دعای جوشن کبیر

دعای أللهمّ إنـّی أمسیتُ لـَک َ عَبدا ً داخرا لا املک لنفسی...

100 رکعت نماز

مراسم قرآن به سر نهادن

درخواست حاجت بویژه عافیت

برخی اعمال ویژه در ماه رمضان

اعمال ویژه ی  شب 19

 

100 أستَغفـِرُ اللهَ  رَبـّی وَ أتوبُ إلـَیه

 

100 أللهمّ العَن قـَتـَـلـَة َ أمیرِالمومنین

دعــای یا ذا الـَذی کان قبل کل شی ء ثم خلق کل شی ء ... 

دعای أللهم اجعل فیما تقضی و تقـدّر ...

اعمال ویژه ی  شب 21

تــکــرار اعــمــال شب 19

دعاهای ویژه ی شب های دهه ی آخر

+ دعـای اللهم ّ صل ّ علی محمد و آل محمد و اقسِم لی حِلما ً ...

صلوات

اعمال ویژه ی  شب 23

تــــکـــــــرار اعــمـــال شب 21

غسل آخر شب

تلاوت سوره های عنکبوت و روم و دخان

1000 سوره ی قدر

دعای اللهم ّ امدد فی عمری و أوسع لی ...

دعـــاهای ویژه ی شب 23

دعـــای اللــهـــم کن لــولــیــک

الــحــجــة بــن الــحــســن ...

حضرت زهرا علیها السلام با شیوه های متفاوت از خوابیدن کودکان نیز جلوگیری می نمودند

 


/ 0 نظر / 80 بازدید