آرشیو احکام و استفتائات

احکام - نماز - نماز جماعت - حکم دیررسیدگان به نماز جماعت                                                                                                           

 

 

 

1 / تکبیرة الاحرام را گفت امّا امام جماعت از رکوع برخاست ïÉ

    A : بدون برهم زدن صورت نماز، ایستاده می ماند  و در رکعت بعدی ، به احکام جماعت عمل می نماید ( رکعت اول محسوب می شود)

    B :  Ã یـــــا نماز را بصورت فــُرادیا بجا می آورد

 

2 / به رکوع رفت امّا امام جماعت از رکوع برخاست ï ذکر رکوع را می گوید  ونماز را ، بصورت فــُرادیا بجا می آورد ( رکعت اول ، بدون حمد وسوره انجام می شود)

 

3 / به رکعت دوم رسید و پیش از رکوع یا هنگام رکوع اقتدا نمود ï هنگام تشهد رکعت دوم جماعت ، بصورت تجافی ( انگشتهای دستها و سینه ی پا بر روی زمین باشد و زانوان از زمین بلند شود ) بنشیند  و می تواند تشهد را بخواند

3 / الف - اگر نماز جماعت 2 رکعتی است ï هنگام سلام جماعت ، برخیزد  و  باقی نماز را بصورت فـُرادیا بجا آورد

3 / ب - اگر نماز جماعت 3 رکعتی است  ïÉ

     A : در رکعت دوم نمازش ؛ حمد را حتما بخواند ( اگر به رکوع نرسید ، به سجده برسد)  و سوره را بخواند (اگر به رکوع نرسد ، خواندن سوره واجب نیست)

    B : اگر نمازش 3 یا 4 رکعتی است×هنگام سلام جماعت ، برخیزد وباقی نماز را فـُرادیا بجا آورد

3 / پ - اگر نماز جماعت 4 رکعتی است É

     A : در رکعت دوم نمازش ؛ حمد را حتما بخواند ( اگر به رکوع نرسید ، به سجده برسد)  و سوره را بخواند (اگر به رکوع نرسد ، خواندن سوره واجب نیست) É

               »» هنگام برخواستن جماعت برای رکعت سوم ، می نشیند وتشهد می خواند  É

                »»»» در رکعت سوم نمازش ، اگر به رکوع نمی رسد ، تسبیحات اربعه را ، یک بار بخواند

   B : اگر نمازش 4 رکعتی است × هنگام تشهد رکعت چهارم جماعت، برخیزد

                                            Ã یـــــا بصورت تجافی ( انگشتهای دستها و سینه ی پا بر روی  زمین باشد و زانوان از زمین بلند شود ) بنشیند و می تواند تشهد را بخواند

 

4 / به رکعت سوم رسید و پیش از رکوع یا هنگام رکوع اقتدا نمود

 4 / الف - اگر نماز جماعت 3 رکعتی است

           A : هنگام تشهد جماعت ،  بصورت تجافی ( انگشتهای دستها + سینه پا بر روی زمین باشد و  زانوان از زمین بلند شود ) بنشیند  و می تواند تشهد را بخواند    و  هنگام سلام جماعت ، برخیزد وباقی نماز را بصورت فـُرادیا بجا آورد

           Ã  یـــــا »»» برخیزد وباقی نماز را بصورت فـُرادیا بجا آورد

   4 / ب - اگر نماز جماعت 4 رکعتی است  ïïïÉ

           A : در رکعت دوم نمازش ؛ حمد را حتما بخواند ( اگر به رکوع نرسید ، به سجده برسد)  و  سوره را بخواند (اگر به رکوع نرسد ، خواندن سوره واجب نیست)

           B : اگر نمازش3 یا4 رکعتی است×هنگام سلام جماعت ، برخیزد وباقی نماز را فـُرادیا بجا آورد

                                               

5 / به رکعت چهارم رسید و پیش از رکوع یا هنگام رکوع اقتدا نمود ï هنگام تشهد جماعت ، بصورت تجافی ( انگشتهای دستها + سینه پا بر روی زمین باشد و  زانوان  از زمین بلند شود ) بنشیند  و می تواند تشهد را بخواند

         Ã  یـــــا »»» برخیزد وباقی نماز را بصورت فـُرادیا بجا آورد

 

یاد آوری E اگر در رکعت  3 یا 4 ،  قبل از رکوع ، اقتدا نماید × حمد را حتما  بخواند (حتی اگر به رکوع نرسد ونماز فــُرادا شود ) و سوره را بخواند ( اگر به رکوع نمی رسد، سوره واجب نیست)

 

پرسش

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای  سلام علیکم
بانویی متدینه که با پوشش مناسب برای نماز و نا مناسب برای حضور در برابر نامحرم ( مقنعه و جوراب و شلوار تنگ و بلوز آستین بلند ولی چسبان و دارای رنگ و نوع دوختی که جلب توجه نامحرم می نماید و حجم بدن را نمی پوشاند ) ناخواسته در میانه ی نماز در معرض دید نامحرم قرار می گیرد و بدون برهم زدن صورت نماز ، امکان خودپوشانی از نامحرم را ندارد .

 آیا وی موظف است با همان لباس ، نماز را با انجام رکوع و سجده و ... در برابر نگاه نامحرم به پایان برساند

و یا اینکه موظف است نماز را بشکند و خود را از نگاه نامحرم بپوشاند
با تشکر
محمد اسلامپور
ESLAMPOOR@GMAIL.COM
۰۲/۱۱/۱۳۸۹

 

پاسخ

نام و نام خانوادگی: محمد اسلامپور

پست الکترونیکی: eslampoor@gmail.com

موضوع: پوشش، نگاه، محرم و نامحرم                  شماره استفتاء: 96587

بسمه تعالی                 سلام علیکم و رحمة الله و برکاته

در فرض سؤال اگر وقت نماز تنگ نشده، نماز را قطع نموده و در مکانی که نامحرم نباشد و یا بعد از تهیه لباس مناسب نماز را اعاده نماید.

موفق و مؤید باشید 

 

leader.ir

<fatwa@leader.ir>

To: eslampoor@gmail.com

 

احکام – نماز – مقدمات – لباس نمازگزار

       الف : لباس حرام ونمازباطل

            غصب -  حتی با جهل به احکام یا فراموشی غاصب -

                    ( دوخته شده با نخ غصبی

                      باقی ماندن ِ عین رنگ غصبی

                     خرید با پول خمس نداده )

         طلا و ابریشم برای مردان

 

     ب : لباس حلال و نماز باطل

/ 0 نظر / 35 بازدید