خاطرات ناب

27/مهر/1344 – نجف اشرف

امام خمینی : خوبست برای تغییر آب و هوا به ایران بروید و اوضاع آنجا را از نزدیک ببینید و مشاهده کنید که بر این ملت مسلمان چه می گذرد . در زمان مرحوم بروجردی عدم اقدام ایشان را علیه دولت جابره حمل بر صحت می کردم و می گفتم مطالب را به ایشان نمی رسانند نسبت به جنابعالی هم اینطور معتقدم که فجایع حکومت ایران را به سمع شما نمی رسانند والا شما هم ساکت نمی ماندید...

آیة الله حکیم : شما که اینجا هستید ، به من لطفی ندارد ایران بروم ، وانگهی چه می شود کرد ؟ چه اثری دارد ؟

امام خمینی : قطعا اثر دارد ، ما با همین قیام تصمیمات خطرناک دولت را متوقف کردیم ، چطور اثر ندارد ؟ اگر علما اتحاد داشته باشند قطعا موثر است

آیة الله حکیم : اگر احتمال عقلایی نیز داشته باشد و از طریق عقلایی اقدام شود خوبست

امام خمینی : قطعا تاثیر دارد ، چنانچه اثر هم دیدیم و منظور ما از اقدام ، اقدام عاقلانه است و اقدام غیر عاقلانه اصلا مورد بحث نیست . مقصود ، اقدام علما و عقلای ملت است

آیة الله حکیم : اقدام حاد کنیم مردم از ما تبعیت نمی کنند برای دین سینه چاک نمی کنند

امام خمینی : عرض کردم که مردم در پانزده خرداد جوانمردی و صداقت خود را نشان دادند

آیة الله حکیم : اگر قیام کنیم و خونی از بینی کسی بریزد ، سروصدایی بشود ، مردم به ما ناسزا می گویند و سروصدا راه می اندازند

امام خمینی : ما که قیام کردیم از احدی به جز مزید احترام و دستبوسی ندیدیم و هر که کوتاهی کرد حرف سرد شنید و مورد بی ارادتی مردم واقع شد ...

آیة الله حکیم : چه باید کرد بایستی احتمال اثر بدهیم ، کشته دادن چه اثر دارد ؟

امام خمینی : ... این بدعت عظیم که بر اساس دیانت لطمه وارد می کند قابل تحمل نیست باید جانبازی کرد بگذارید تاریخ ثبت کند که وقتی دین مورد حمله واقع شد عده ای از علمای شیعه قیام کردند و دسته ای از آنها کشته شدند

آیة الله حکیم : تاریخ چه فایده ای دارد باید اثر داشته باشد

امام خمینی : چطور فایده ندارد ؟ مگر قیام حسین بن علی علیهما السلام به تاریخ خدمت موثری نکرد ؟ و چه بهره بزرگی از قیام آن حضرت می گیریم ؟

آیة الله حکیم : راجع به امام حسن چه می فرمایید ؟ ایشان که قیام نکردند

امام خمینی : اگر امام حسن هم به اندازه شما مرید داشت قیام می کرد در اول امر قیام کرد دید مریدها فروخته شده اند لذا فتح نکرد اما شما در تمام ممالک اسلامی مقلد و مرید دارید

آیة الله حکیم : من که نمی بینم کسی را داشته باشم که اگر اقدامی کردیم تبعیت نماید

امام خمینی : شما اقدام و قیام نمایید من اولین کسی خواهم بود که از شما تبعیت خواهم کرد

آیة الله حکیم : لبخند و سکوت

کوثر / جلد اول / ص 198

( یاداور می گردد : مرحوم آیة الله العظمی سید محسن حکیم از مراجع تقلید انقلابی حوزه علمیه نجف بوده اند )

/ 0 نظر / 29 بازدید